NEWS

Godišnji sabor / Annual General Meeting

Godišnji sabor Zaklade hrvatskih studija održat će se 19. studenoga 2023. u 15 sati u Hrvatskom klubu “King Tom” u Edensor Parku.

Za više informacije: secretary@croatianstudiesfoundation.com.au

——–

The Annual General Meeting of the Croatian Studies Foundation will be held on 19 November 2023 at 3pm at the King Tom Club in Edensor Park.

For more information: secretary@croatianstudiesfoundation.com.au