NEWS

CSF Annual General Meeting 2020


The Annual General Meeting of the Croatian Studies Foundation will be held on Friday 27 November 2020 at 7:30pm at the Croatian Club Punchbowl.
Zoom meeting details available upon request. Please contact secretary@croatianstudiesfoundation.com.au

All previous, current and new members welcome!


Godišnja skupština Zaklade hrvatskih studija održat će se u petak, 27. studenog 2020. u 19.30 sati u Hrvatskom klubu u Punchbowlu.

Ako želite sudjelovati virtualno, javite se na secretary@croatianstudiesfoundation.com.au i poslat ćemo vam podatke za spajanje preko Zooma.

Dobro došli su svi prijašnji, sadašnji i budući članovi!